candidati psd

Fondat: 2015, Ion Cilica-Deaconu

ISSN: 2458-097X

ISSN-L: 2458-097X

Cotidian de informare, anchetă și comentarii

Despre noi

UNIVERSUL OLTENIEI, este un cotidian care acoperă editorial judeţele  Olteniei, Primul număr al ediţiei tipărite a apărut pe piaţă în data de 23-decembrie-2015

UNIVERSUL OLTENIEI este o echipă de jurnaliști, oameni de cultura,  analişti și activişti. Aducem informaţia în timp real, investigăm corupția și crima organizată care afectează regiunea Oltenia, mediatizăm valoarea, sprijinim orice proiect favorabil societăţii civile şi comunităţilor din judeţele Olteniei.

UNIVERSUL OLTENIEI  Încă de la prima apariţie, conducerea publicaţiei Universul Olteniei îşi propune să abordeze o politică editorială constructivă, care să cuprindă toate domenile de activitate ce contribuie în mod pozitiv la dezvoltarea regională a Olteniei, iar când este cazul să sancţioneze lipsa de activitate şi derapajele de la drumul dezvoltării şi modernizării acestei regiuni istorice ale celor care ne conduc şi au responsabilităţi în acest sens.

CONSTITUTIA  ROMÂNIEI – articolul 30 LIBERTATEA DE EXPRIMARE

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.

(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.

CONTACT

E-mail: universulolteniei@yahoo.ro

Facebook: www.facebook.com