candidati psd

Fondat: 2015, Ion Cilica-Deaconu

ISSN: 2458-097X

ISSN-L: 2458-097X

Cotidian de informare, anchetă și comentarii

joi 30 martie, 2023

Marți, 28 martie 2023, la Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea” din Târgu Jiu a fost omagiat regretatul critic literar gorjean Pompiliu Marcea, prilej pentru lansarea postumă a romanul „Pacient în Galapagos”.

Această unitate de învățământ s-a înființat la 1 septembrie 1973, având numele de Școala Generală Nr. 11 Târgu-Jiu, fiind o „Școală de aplicație” a Liceului Pedagogic Târgu-Jiu, unde efectuau practica pedagogică viitoarele educatoare și învățători. A debutat cu 3 clase I-IV și 10 clase V-VIII, iar în anul școlar 1989 / 1990 erau 2128 de elevi în 58 de clase, 29 clase în ciclul primar și 29 de clase în ciclul gimnazial, lucrându-se în trei schimburi, după care numărul elevilor a început să scadă. Acum 25 de ani, printr-o dispoziție a Inspectoratului Școlar Județean Gorj, i s-a acordat numele de Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea”.

Pompiliu Marcea a fost un critic și istoric literar român, specialist în operele lui Ioan Slavici, Mihail Sadoveanu și Alexandru Sahia, născut la 20 octombrie 1928, în satul Ștefănești, județul Gorj, dar în vara anului 1931, familia scriitorului s-a mutat definitiv în satul Colibași, comuna Scoarța, din același județ și a decedat la 27 martie 1985, în București, la numai 56 de ani, probabil asasinat, fiind găsit mort, plutind pe Lacul Herăstrău, cu lovituri la cap și tăieturi la mâini. Pe parcursul celor 19 ani de studii, Pompiliu Marcea a fost numai premiant, situându-se numai pe primul loc. La examenele de admitere atât la Școala Normală cât și la Universitatea din București a fost primul admis, a terminat ca Șef de promoție atât Școala Normală cât și Universitatea, a avut bursă republicană și a terminat cu diplomă de merit Universitatea București. A urcat toate treptele ierarhiei universitare până la gradul de profesor și și-a luat gradul de doctor în filologie în anul 1968. Timp de peste 30 de ani a predat la Universitatea București și la prestigioase universități din Europa, Sorbona din Paris, Franța și Koln, Bonn, Aachen și Dusseldorf din Germania. Concomitent cu munca la catedră Pompiliu Marcea a scris 15 cărți, iar ultima a fost romanul „Pacient în Galapagos” care nu a putut fi publicat înainte de anul decesului său în 1985, fiind interzis de cenzura regimul comunist.

Acum, la 38 de ani de la moartea sa, nepoții Ion Marcea și Mircea Ganea, au hotărât să-l comemoreze la această unitate de învățământ care de 25 ani îi poartă numele spre neuitare.  

Așadar, marți, 28 martie 2023, începând cu ora 11, în amfiteatrul școlii, celor doi nepoți li s-au alăturat câteva condeie gorjenești de mare valoare: Nicolae Dragoș, Zenovie Cârlugea, Eugen Velican, Ion Trancău, Gheorghe Nichifor, Victor Troacă, Doru Fometescu, Vasile Vasiescu, Viorel Surdoiu, Daniela Petruța Gapșea, apoi un grup de la Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu”: col. rtr. Gigi Bușe, col. rtr. Marian Dobreanu, col. rtr. Dobre Bebe, lt. col. (rtr.) Ghindă Ovidiu, dirg. Viorica Ionescu, ing. Vasile Ionescu, primar Ion Stamatoiu și Simona Nistor de la Scoarța, inspectorul școlar Otilia Giurcă, directorul școlii prof. Rozica Sevastița Carmen Pătrășcoiu, profesori și elevi din școală.

Moderatorul evenimentului a fost domnul Ion (Minel) Marcea, care a făcut o scurtă biografie a unchiului său și a prezentat romanul „Pacient în Galapagos” scris de unchiul său în perioada ianuarie-noiembrie 1983. Romanul a fost interzis la publicare de cenzura regimului comunist din România anilor ’80, dar a văzut lumina tiparului după aproape 40 de ani, în decembrie 2022, grație fiicei scriitorului dr. Corina-Mădălina MARCEA, căsătorită MILLO. Studiul introductiv este realizat de prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA, în perioada 15 – 17 noiembrie 2022, din care vă redau câteva fragmente: „Spirit integru, tenace, ținând mereu la statutul asumat al modestiei și discreției, de o intransigență sigură pe sine ce nu se negociază cum s-a văzut în confruntarea cu intenția de discreditare și demolare a Poetului național, bătălie culturală câștigată, însă, cu prețul vieții, sfârșind misterios dar în chip eroic, Pompiliu Marcea a scris în anii din urmă, mai exact în 1983, un roman cu subiect deopotrivă românesc și exotic.” … „Această carte este o scriere mărturisire, oarecum terapeutică, încifrând o experiență de viață menită a-i explica personalitatea fermă și multe din întâmplările/atitudinile vieții, așadar o scriere cu valoare testamentară, iată de ce este ea unică în biografia lui Pompiliu Marcea, care, la vârstă deja semicentenară, își propunea să abordeze beletristica, mai exact romanul.”

Rând pe rând au lut cuvântul: Gheorghe Nichifor, Zenovie Cârlugea, Eugen Velican, Nicolae Dragoș, Mircea Ganea (nepot), Ion Trancău și col. (rtr.) Bebe Dobre. În discursul lor toți au evocat personalitatea, viața, activitatea depusă pe tărâmul literelor românești și opera marelui cărturar gorjean, au remarcat rigoarea scrierilor sale cât și pregătirea solidă pe care o avea ca profesor universitar. Toate acestea îl fac inconfundabil în peisajul cultural românesc, fiind una dintre personalitățile de marcă din cultura română din a doua jumătate a veacului trecut.

Domnul profesor Gheorghe Nichifor ne spune că „Lucrarea constituie o fericită recuperare literară, lămuritoare, dezvăluitoare, reușind a lumina conștiința unui autentic scriitor român, crescut și consacrat într-un anume sistem social-politic, în care a crezut, dar pe care, desigur, nu l-a idealizat și din care nu a ajuns nici să evadeze, nici să se elibereze, căzându-i pradă, să zicem, prin suicid!… Felicitări tuturor celor implicați în publicarea ei!” „Am siguranța că evenimentul va fi promovat și va știi multă lume că aici la Gorj noi știm să ne cinstim gorjenii, oameni de cultură care au plecat de aici și mai cu seamă că au plecat de tot, în mod tragic”, a încheiat intervenția sa istoricul Gheorghe Nichifor.  

Domnul profesor dr. Zenovie Cârlugea precizează că „Romanul Pacient în Galapagos este o scriere cu totul aparte și unică în bibliografia lui Pompiliu Marcea, dovedind, dincolo de o experiență de viață semicentenară, un simț deosebit de observație a locurilor, oamenilor, întâmplărilor prin care a trecut. Deși este scris în anul 1983, cu doar un an și trei luni înaintea morții sale, lucrarea cuprinde în linii absolut remarcabile datele unei biografii plină de fapte, întâmplări și realizări, relevând o conștiință deloc liniștită, dimpotrivă încercată de impactul pe care evenimentele îl au asupra oamenilor, o conștiință acut încercată de starea opresoare a unei lucidități extreme, dovedindu-se insolvabilă. Roman cu multiple fațete, eseistic și reflexiv, erotic și de moravuri, social și politic, încifrând în exotismul lui sud-american personaje și întâmplări reale din România anilor ’80 ai secolului trecut (și nu numai), Pacient în Galapagos se înscrie pe linia unei literaturi care, prin problematică și reflexivitate maximă, readuce în prim-plan atât tema lucidității extreme, cât mai ales a condiției existențiale alienante și opresive, care duce la îmbolnăvirea omului de răul în mijlocul căruia trăiește, făcut de semeni.”

Domnul profesor Eugen Velican, subliniază că romanul este de sorginte naturalistă ce îl așează pe Pompiliu Marcea în universalitate, între cei doi poli reprezentanți ai naturalismului Emile Zola și Thomas Mann. „Afirmat după 1860, în Franța, naturalismul a avut ca reprezentanți pe Emile Zola, Guy de Moupassant, Alphonse Daudet ș.a. Caracterele erau înlocuite prin temperamente. Fără a ține seama de rațiune, voință și sentiment. Ființa umană e redusă la datele sale biologice, temperamentale fiind rezultatele realității și ale mediului social. Constatam predilecția pentru cazurile patologice și pentru hipertrofierea unei realități urâte. Apartenența lui Pompiliu Marcea la naturalism, se vădește încă din titlu: «Pacient în Galapagos» (Editura Actual, Cluj-Napoca, 2022)”, a precizat profesorul Velican.

Domnul Nicolae Dragoș, poet, scriitor și jurnalist, născut la 3 noiembrie 1938, în satul Cleșnești, Comuna Glogova, județul Gorj, face destăinuiri despre legăturile sale, ca tânăr student, cu asistentul universitar Pompiliu Marcea, apoi. În vara anului 1984, când profesorul universitar Pompiliu Marcea era internat în Spitalul „Elias” iar dânsul i-a făcut o vizită de peste o oră și i-a dat cadou, pentru delectare și destindere, cartea sa „Fabule cu sau fără morală” recent tipărită. Face o remarcă deosebit de importantă și anume „Opera vieții sale, viață năpraznic și tragic curmată în anul deplinei sale maturități creatoare, se completează semnificativ prin dăruirea, competența și harul pedagogic, dedicat instruirii și formării a numeroase generații de studenți, ce-i păstrează o legitimă prețuire.”

Domnul Mircea Ganea, cel de-al doilea nepot prezent la această omagiere și lansare de carte, a făcut relatări despre unchiul său legate de perioada anilor 1982 – 1984, anii cei mai grei și cei din urmă ai scriitorului, când era bolnav de cardiopatie ischemică și se trata la spitalul Fundeni, perioadă în care a scris manuscrisul romanului „Pacient în Galapagos”.   

Criticul literat Ion Trancău concluzionează că Pompiliu Marcea a fost înzestrat cu inteligență, sensibilitate și onestitate pe tot parcursul vieții sale, animat de o necontenită vocație a lecturii fidele.   

Col. (rtr.) dr. Dobre Bebe a povestit că a fost internat la Spitalul Militar Central, în anul 1975, și a stat în același salon cu Dan Mutașcu (poet și prozator, născut la 22 decembrie 1944, în Slatina, județul Olt) și Ion Lotreanu (poet, prozator și eseist român, născut la 2 mai 1940, în Alimpești, județul Gorj) care erau vizitați des de către profesorul Pompiliu Marcea, pe care l-a cunoscut și el cu această ocazie. „Pentru mine rămâne legătura dintre ceea ce e scris în cartea lui Pompiliu Marcea cu ceea ce discutau cei trei în salonul de spital”, a concluzionat domnul colonel. Referitor la activitatea Subfilialei Cultul Eroilor „Regina Maria” de la Scoarța pe care cu onoare o conduce, a informat audiența, faptul că aceasta și-a extins activitățile și spre punerea în valoare a spiritualității locale. La cele trei Cămine culturale din comună, Scoarța, Budieni și Bobu, sunt expuse peste 100 de tablouri cu intelectualii pe care i-a dat actuala comună de-a lungul timpului, printre care se află și al regretatului profesor universitar Pompiliu Marcea care „eminamente este fruntea spiritualității din Scoarța”. De altfel, Căminul cultural Scoarța, de anul trecut, poartă numele de Pompiliu Marcea unde este amplasat și un bust al său. Ne informează că domnul primar Ion Stamatoiu se preocupă ca în aceste lăcașuri de cultură să aibă loc activități frumoase, pe întreaga perioadă a anului și nu numai ocazional.

În încheiere, domnul Ninel Marcea a mulțumit tuturor celor prezenți pentru participare, iar celor care au luat cuvântul pentru informațiile valoroase despre omul și intelectualul anilor 1950 – 1985, Pompiliu Marcea.

Înainte de plecare am primit un exemplar al acestui roman cu următorul mesaj: „În semn de aleasă prețuire domnului colonel Gigi Bușe, secretar executiv al Cultului Eroilor Gorj. Romanul Pacient în Galapagos scris de unchiul meu, a fost interzis de cenzura regimului comunist din anii `80. Cu deosebită stimă, Ion Marcea, nepotul scriitorului. Târgu Jiu, 28 martie 2023.”   

Îi mulțumesc din inimă domnului Ion (Minel) Marcea pentru acest dar de suflet și-i transmit că, Filiala Gorj Cultul Eroilor „Tudor Vladimirescu” va promova și evoca nu numai eroii căzuți pe câmpul de luptă ci și intelectualii acestui popor „eroii” vremurilor trecute.   

Col. (rtr.) Gigi Bușe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.