Fondat: 2015, Ion Cilica-Deaconu

ISSN: 2458-097X

ISSN-L: 2458-097X

Cotidian de informare, anchetă și comentarii

luni 8 noiembrie, 2021

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri este sărbătoarea pe care Biserica Ortodoxă o dedică îngerilor la 8 noiembrie.

 Deci, pe 8 noiembrie nu îi prăznuim doar pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ci pe toate cetele îngerești care nu s-au despărțit de Dumnezeu.

În ceea ce privește ierarhia îngerească, Dionisie Areopagitul, ucenicul Sfântului Apostol Pavel, a ierarhizat cetele îngerești, în număr de nouă, așezându-le în câte trei grupuri suprapuse: 1. Serafimi, Heruvimi și Scaune; 2. Domnii, Puteri și Stăpânii; 3. Începători, Arhangheli și Îngeri. Biserica si-a dat consimțământul asupra acestei ierarhii prin introducerea ei în pictura bisericească. Pentru că îngerii sunt netrupești, la ei nu se poate vorbi de sex și nici de o transplantare a speciei (Fac 6,2), deci, ei nu se căsătoresc, nu se înmulțesc (Matei 22,30) și nici nu mor (Luca 20, 35-36). Îngerii își transmit unii altora propriile lor gânduri și hotărâri fără să rostească cuvinte. Însă, pentru îndeplinirea slujbei lor, pot lua înfățișare omenească (II Reg. 6,17), pot să vorbească, să mănânce, să apară îmbrăcați și uneori purtând aripi (Fac. 32,25; Luca 24, 4; Matei 28,3; Apoc. 14,6).  Lucrarea principală a îngerilor este aceea de a-l întări și susține pe om în a transfigura lumea.

Prăznuirea Soborului Sfinților Îngeri s-a ales în a opta zi a lunii noiembrie, care este a noua după luna martie – ce este întâia de la zidirea lumii – spre închipuirea celor nouă cete îngerești, pe care le-a numărat Sfântul Dionisie Areopagitul. Ultima dintre acestea este treapta Începătorilor, Arhanghelilor și Îngerilor, care, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, este ierarhia cea mai de jos și mai aproape de noi. Dintre aceștia, primii se numesc Începătorii pentru că sunt mai marii peste îngerii cei mai de jos, rânduindu-i spre împlinirea dumnezeieștilor porunci. Lor le este încredințată îndreptarea a toată lumea și păzirea împărățiilor și a domniilor, a neamurilor și a limbilor. Fiecare împărăție, neam și limbă are păzitorul și îndreptătorul ei, un înger din această ceată cerească. Arhangheli se numesc cei mari și vestitori de bine, cei care descoperă cunoștința voii lui Dumnezeu și înțelegerile pe care le primesc ei de la cetele cele mai de sus, pentru ca să vestească îngerilor celor mai de jos și printr-înșii oamenilor. Voievozii tuturor acestor trei cete mai de jos, după Sfântul Maxim Mărturisitorul, sunt Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, rânduiți de Dumnezeu ca niște credincioși slujitori ai Lui. Sfinții Arhangheli, în vremea căderii satanei (Luceifer care a căzut din pricina mândriei) împreună cu cei care l-au urmat în răzvrătirea lui, au adunat aceste trei cete și oști îngerești și Arhanghelul Mihail a strigat cu glas mare: „Să luăm aminte! Să stăm bine, să stăm cu frică înaintea Celui ce ne-a făcut pe noi și să nu cugetăm cele potrivnice lui Dumnezeu. Să luăm aminte ce au pătimit cei ce erau împreună cu noi zidiți și cum se împărtășeau cu noi din dumnezeiasca lumină. Să luăm aminte cum, îndată, din lumină s-au prefăcut în întuneric pentru mândria lor și din înălțime au fost aruncați jos, în adânc. Să luăm aminte, cum a căzut din cer luceafărul cel ce răsărea dimineața și s-a sfărâmat pe pământ”. Astfel grăind Arhanghelul Mihail către tot soborul îngeresc, a început cel ce stătea la locul cel dintâi, în prima ceată, împreună cu toate cetele cerești, a slăvi pe Sfânta cea de o ființă și nedespărțită Treime, pe Unul Dumnezeu, cântând: „Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Ta!” (Viețile Sfinților). Această conglăsuire a sfinților îngeri s-a numit sobor îngeresc, adică luare aminte, o cugetare, o glăsuire, o unire; căci împreună și cu un glas slăvesc pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Sfânta Treime. Soborul Sfinților îngeri a fost fixat ca sărbătoare, la câteva veacuri de la întemeierea Bisericii. Căci se obișnuia în anii de început ai creștinismului ca închinarea la îngeri să fie asemenea închinării la idoli. Credința greșită a închinării la îngeri, răspândită și în timpul Sfinților Apostoli, a fost desființată de Sfântul Apostol Pavel, care a cerut în Epistola către Coloseni ca: „Nimeni să nu vă amăgească pe voi, vrând aceasta în smerita cugetare și în slujba îngerilor, învățând cele ce nu știu, în deșert fiind îngâmfat de gândirea trupului său și neținând capul (adică pe Hristos)”. Sfântul Apostol se referea la unii eretici care, arătându-se smeriți și cu mândrie lăudându-se că urmează îngerilor prin înfrânare și prin viața lor cea curată, învățau să li se dea îngerilor aceiași cinstire ca și lui Dumnezeu. Au fost și alții care ziceau că îngerii sunt ziditori ai făpturii celei văzute, mai presus și mai cinstiți decât Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca niște ființe fără de trupuri; iar despre Arhanghelul Mihail spuneau că este Dumnezeul evreilor. Sinodul local din Laodiceea (care a avut loc cu câțiva ani înaintea Sinodului I Ecumenic – anul 325, Niceea) a respins închinarea la îngeri asemenea închinării la idoli și a legiferat dreapta cinstire.

Părintele Dumitru Stăniloae mărturisește pe baza sfintelor noastre predanii, că Arhanghelul Gavriil este singurul căruia i s-a descoperit misterul întrupării Fiului lui Dumnezeu. Astfel, deși nu face parte din ceata îngerilor aflată în prima triadă și nemijlocit lângă Dumnezeu, se face luminator al acesteia. Îi învăța pe cei ce îi sunt superiori să „ridice porțile veșnice”, ca Cel ce S-a îmbrăcat în trup pentru negrăita iubire de oameni, să urce și să stea mai presus de toată Începătoria și Puterea. Cele mici sunt făcute mari prin har. Aceasta o spune și Sfântul Apostol Pavel: „Acum, zice, s-a făcut cunoscută prin Biserică, Începătoriilor și Stăpâniilor, înțelepciunea cea de multe feluri a lui Dumnezeu” (Ef. 3, 10).

„Pe căpeteniile îngerilor Treimii, pe Mihail și Gavriil, să-i lăudăm noi toți, iubitorii de praznic, care ne acoperim cu aripile amândurora și din nevoile cele de multe feluri ne izbăvim, unuia grăind: bucură-te, slujitorule al Legii, iar altuia zicând: bucura-te, îngere al darului!” (Condacul întâi din Acatistul Sf. Arhangheli)

Drept recunoștință pentru acești doi îngeri, Biserica ortodoxă a rânduit ca aceștia să fie pictați pe două dintre ușile Sfântului Altar, unul cu crin în mâini, semn al bunei vestiri, iar celălalt cu o sabie de foc, semn al pazei care i-a fost rânduită la poarta Edenului. Să ne rugăm Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și Sfinților îngeri păzitori ai sufletelor noastre să aducă pace și bucurie în inimile noastre, să nu ne lase pradă mândriei și mâniei, să ne dea răbdare în toate încercările vieții și să ne căluzească pe drumul cel bun! Amin!  

La multi ani, tuturor celor care poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil! Să vă păzească la tot pasul!

Gigi BUȘE

Un răspuns la “La 8 noiembrie creștinii ortodocși prăznuiesc Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”

  1. La multi ani, tuturor celor care poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil! Să vă păzească la tot pasul!

Dă-i un răspuns lui Gigi Bușe Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.