Fondat: 2015, Ion Cilica-Deaconu

ISSN: 2458-097X

ISSN-L: 2458-097X

Cotidian de informare, anchetă și comentarii

marți 23 aprilie, 2019

Vineri, 19 aprilie 2019, la Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” din Târgu-Jiu (str. Geneva, nr. 8) a avut loc Simpozionul Județean „Iosif Keber (1897 – 1989)” organizat de acest muzeu împreună cu Biblioteca Județeană Gorj „Christian Tell”, Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni „Alexandru Doru Șerban”, Liceul de Muzică și Arte Plastice „Constantin Brăiloiu” Tg. Jiu și Asociația Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Gorj.

Au susținut lucrări tematice referitoare la viața și opera artistică a marelui pictor gorjean Iosif Keber o seamă de personalități gorjene, printre care: prof. dr. Gheorghe Nichifor, vicepreședinte Consiliul Județean Gorj, Adrian Tudor, viceprimar Tg. Jiu, prof. daria Haidău-Ionescu, directorul Liceului de arte din Tg. Jiu, prof. dr. Elena Cornoiu, prof. de istorie și președintele Cercului „Cultul Eroilor” de la Colegiul Național, membru al A.N.C.E.R.M. Gorj, lector univ. dr. Vasile Fuiorea, președintele Filialei Tg. Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România, jurist Florian Văideianu, scriitor, membru al A.N.C.E.R.M. Gorj, prof. dr. preot Nicușor Viorel Popescu, prof. dr. Zenovie Cârlugea, scriitor, prof. dr. Albinel Firescu, muzeograf, șef secție de Artă și Etnografie și prof. dr. Dorina Cioplea-Văduva, muzeograf de artă la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Viorel Surdoiu, redactor la Biblioteca Județeană Gorj „Christian Tell”, prof. dr. Vasile Gogonea, scriitor pensionar, prof. univ. dr. Moise Bojincă, Universitatea „Constantin Brâncuși” și prof. univ. dr. Ion Mocioi, scriitor, poet, etc, un valoros om de cultură gorjean, membru al A.N.C.E.R.M. Gorj, care a lansat și o monografie ilustrată despre Pictorul Iosif Keber.

Despre această lucrare monografică, domnul profesor, Vasile GOGONEA, a făcut un frumos laudațio: „În prezentarea unei cărți monumentale despre patrimoniul artistic brâncușian, spuneam că Dr. Ion MOCIOI, prin mintea sa iscoditoare, pătrunzătoare și neobosită, mai păstrează pe masa de lucru și alte comori pe care le-a șlefuit cu migală și cu aplecare profundă în «laboratorul» unor proiecte îndrăznețe pe care le păstra dinainte în străfundul memoriei sale creative, dar, ca să-mi pună în brațe cea mai mare carte, la propriu și la figurat, care încununează chintesența creației sale intelectuale, acesta mi se pare un act de cutezanță împătimitoare care depășește așteptările unui mirean ușor nedumerit ce adoră sacrul înomenit și divinitatea cea veghetoare cu mult deasupra cerului, pentru că autorul acestei capodopere a transfigurării imaginilor în culori și nuanțe inspirate de duhul nevoinței, demitizează astrul de la fruntariile lumii și zările sau «orizonturile temporale» cele de dincolo de timp, cum ar spune poetul filosof al negrăitelor lumini, Lucian Blaga, creatorul metaforei veșniciei satului.

Impresia descoperirii unui diamant în uitarea vremii

Apărută la Editura Academica «BRÂNCUŞI», lucrarea domnului prof. Dr. ION MOCIOI, care este frumos și atât de inspirat intitulată: «Pictorul IOSIF KEBER – o monografie ilustrată», reprezintă o lucrare de aproape 1300 de pagini și se înscrie ca un vector al deslușirii tainelor culorii care dă viață, al decriptării vieții unui artist care a făcut din preocupările sale creatoare, nu doar un fundament al vieții trecătoare, dar și un crez al predestinării și al predeterminării spirituale, care plasează imaginea dincolo de azimuturile unei simple reflecții intelectuale.

Dr. Ion Mocioi așterne conținutul unei cărți monumentale peste covorul înierbat al visurilor sale plămădite în Găleșoaia Gorjului și cristalizate aidoma frumuseților vaselor de lut pictate cu atâta migală de cei care au fost cândva olarii din Găleșoaia și zămislitorii frumuseților iscate din inima pământului strămoșesc. O astfel de carte document, nu putea să înceapă decât cu o biografie complexă și completă în detaliile sale de circumstanță, pornind chiar de la strămoșii pictorului și de la ispititoarele locuri străine din care aceștia au descins pentru a se stabili în arealul românesc, pentru că Iosif Keber este promotorul unui realism viguros al imaginii care se revelează prin ea însăși, care se regăsește fără a se depărta de sine și care poate să redea intensitatea și puritatea culorii cu harul ce înnobilează chiar și o simplă și rafinată naivitate care nu poate fi nicidecum tributară orientărilor postimpresioniste sau tendințelor acroșante și ușor copleșite de efemeritatea curentelor moderniste.

Parcurgând cartea, se poate constata că multe dintre picturile sale merg în profund și sugerează idei filosofice, invitându-te să meditezi profund pentru a înțelege mesajul pe care pictorul îl adresează celor care vor admira operele sale. Privitorul imaginilor cărții păstrează într-un sipet special al inimii portretele care amintesc de oameni și locuri, ca dovadă că pictorul era un om aparent rezervat, dar, totuși un comunicator, uneori tăcut care chiar la propriile vernisaje spunea lucruri esențiale și prefera să scrie cu penelul pe pânză. Era poate inspirată această abordare a lui, ca nu cumva să se piardă cuvintele, cum se pierd vorbele, preferând imaginea lor pe pânză.

Cu darul scrisului său inconfundabil, Dr. Ion Mocioi scoate din anonimat numele unui artist care nu poate fi dat uitării şi ne aduce înaintea ochilor minții și a luminii deslușitoare de imagini ceea ce domnia sa numește «o viață închinată artei», pentru că o viață este darul Lui Dumnezeul care încununează Creația, închinarea este semnul mulțumirii adresate Lui Dumnezeu Creatorul cerului și al pământului și arta este transfigurarea absolutului în Slava Lui Dumnezeu sau inspirația prin care omul se apropie de Dumnezeu. Cartea monumentală a domnului Dr. Ion Mocioi reține faptul că marele pictor Iosif KEBER a fost și un suflet inspirat de tainele muzicii, dar și un talentat poet, de aceea, merită să încheiem această prezentare cu poezia «Dialectică» a unui pictor de aleasă genialitate: «Cerul e mare-nchisă/ căreia nu-i vezi adâncul,/ pe când marea-i cer închis/ căruia îi dai de vârf».

Lt. col. (r.) Gheorghe BUŞE, secretar executiv al A.N.C.E. „R.M.” Gorj

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.